FANDOM"小生 劇場" (Shousei Gekijou) là album đầu tiên của Neru. Nó chứa 7 bài hát, được hát chủ yếu bởi Kagamine Rin, nhưng cũng có Kagamine Len và IA. Nó lần đầu tiên được phát hành tại THE VOC@LOiD M@STER 20.

Một số bài hát của album có thể được nghe trên Nico Nico Douga.

Album này có thể mua được trên Toranoana.

Các bài hát có trong album Sửa đổi

1. 東京テディベア 

Tokyo Teddy Bear
Kagamine Rin

2. 少年少女カメレオンシンプトム 

Shounen Shoujo Chameleon Symptom / Boy, Girl Chameleon Symptom
Kagamine Rin

3. アブストラクト・ナンセンス 

Abstract Nonsense
Kagamine

4. 小生劇場 

Shousei Gekijou
Kagamine Rin

5. オーヴァースレプト 

Overslept
IA

6. 21世紀イグゼンプリファイ 

21 Seiki Exemplify
Kagamine Rin

7. ガラクタ・パレード 

Garakuta Parade / Garbage Parade
Kagamine Len

Liên kết ngoài Sửa đổi